Δημοτικό

 

Με σεβασμό στην μοναδικότητα κάθε παιδιού, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει πολύπλευρες μαθησιακές δυνατότητες μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ακολουθώντας αρχές και διαδικασίες που απαιτούν οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες.

Στόχος του εκπαιδευτικού δυναμικού του δημοτικού μας είναι η καλλιέργεια ης προσωπικότητας και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό του κάθε μαθητή.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα πλούσιο υποστηρικτικό υλικό και προηγμένα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Η  εκπαιδευτική μας μεθοδολογία  παροτρύνει τους μαθητές στο να αποκτήσουν αυτόνομη σκέψη, να δρουν ομαδικά ,να διερευνούν και να ανακαλύπτουν την γνώση.

Ως εκ τούτου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή τους σε βιωματικά προγράμματα και περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις εκτός τάξης.

 

 

 

Αγγλικά: Λειτουργούν τα τμήματα A,B Junior και A,B,C Class

Γερμανικά: Διδάσκονται στις Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄τάξεις

Ώρα για μάθημα

Φιλοσοφία εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

        ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διδασκαλία ξένων γλωσσών

Επικοινωνία:

Τηλ.: 2410-661387

Fax: 2410-661434

E-mail: elek@elek.gr