Τα δίδακτρα είναι ετήσια και αντιστοιχούν στο ποσό των 2.500 για το σχολικό έτος 2009-2010.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η πρωινή διατροφή και η  μεταφορά από- προς το Σχολείο.

 

* Δεν υπολογίζεται το ποσό της εγγραφής και το παράβολο υπέρ ΕΛΙΓΕ.

 

Προσχολική Εκπαίδευση

Δίδακτρα

tel: 2410-661387

Fax: 2410-661434

E-mail: elek@elek.gr

Τα δίδακτρα είναι ετήσια και αντιστοιχούν στο ποσό των 3.500 για το σχολικό έτος 2009-2010 και αφορά πλέον του κυρίου προγράμματος ,όλες τις επιπλέον δραστηριότητες καθώς και η  μεταφορά από- προς το Σχολείο.

 

* Δεν υπολογίζεται το ποσό της εγγραφής και το παράβολο υπέρ ΕΛΙΓΕ.

Δημοτικό Σχολείο

Τα δίδακτρα καταβάλλονται με τους εξής δυνατούς τρόπους:

· Μηνιαία ( έως τις 8 κάθε μήνα)

· Τριμηνιαία ( στο πρώτο 10ήμερο κάθε 3μήνου) έκπτωση 4% στα συνολικά δίδακτρα

· Ολική καταβολή έως τις 1 Οκτωβρίου με έκπτωση 8%

Τρόποι πληρωμής

Text Box: Έκπτωση 10 % παρέχεται στα δίδακτρα του δεύτερου παιδιού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

        ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ