ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το Σχολείο μας οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα όπως:

Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται μέσα από δράσεις όπως ανακύκλωση, βιολογική καλλιέργεια , αναδάσωση κ.α.

Κάθε χρόνο η ΣΤ΄ τάξη επισκέπτεται τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία της Αθήνας την Βουλή και το πλανητάριο σε διήμερη εκδρομή.

Εκπόνηση επιστημονικών προγραμμάτων για την απόκτηση ειδικών γνώσεων που αφορούν την τεχνολογία, το σύμπαν ,την ενέργεια κλπ

Γνωριμία με αρχαιολογικούς χώρους και θησαυρούς του αρχαιοελληνικού και βυζαντινού πολιτισμού και η μελέτη τους

Παιχνίδια, πειράματα, εξορμήσεις στη φύση, μηνύματα και υποσχέσεις για ένα καθαρό περιβάλλον.

Βιωματικά προγράμματα

Αρχαιολογικά προγράμματα

Επιστημονικά προγράμματα— έρευνα

Πρόγραμμα ‘Αθήνα’

Περιβαλλοντικές δράσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Οι μαθητές διεξάγουν τις δικές τους έρευνες συμπληρώνουν τα αντίστοιχα  ερωτηματολόγια διενεργούν σχετικά πειράματα και τα επεξεργάζονται στην τάξη.